Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston toiminnan tarkoituksena on koota nuoria innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Osastossa opetetaan, ylläpidetään ja syvennetään palo- ja pelastusalan tietoja ja taitoja sekä hyviä tapoja. Nuoriso-osaston toiminta on kohdistettu 10-15 vuotiaille nuorille, sitä vanhemmat voivat osallistua hälytysosaston harjoituksiin.

Nuoriso-osaston harjoitukset ovat torstai iltaisin klo 18-20. Tämän lisäksi nuoret osallistuvat leireille, käyvät kilpailuissa ja alueellisissa tapahtumissa. Lisäksi osasto osallistuu palokunnan yhteisiin tapahtumiin.

Jäsenyys ja harjoituksissa käynti ei maksa mitään. Harjoitusvarusteet saa lainaksi palokunnalta. Alueellisista/valtakunnallisista leireistä/tapahtumista voidaan periä erillinen osallistumismaksu.

Toimihenkilöt vuonna 2024

Nuoriso-osaston johtaja
Kai Hietala

040 8160158

nuoriso-osasto(at)vihdinvpk.fi


Nuoriso-osaston varajohtaja
Jonne Hietala