Historia

Vapaaehtoinen, järjestäytynyt palokuntatyö on Vihdissä käynnistynyt jo vuonna 1901, jolloin perustettiin ensimmäinen vapaaehtoinen palokunta. Tämän palokunnan historia jäi kuitenkin vain kolmen vuoden mittaiseksi. Seuraavan kerran palokuntatyötä alettiin kehittämään 29.3.1926, jolloin kunnantalolle kokoontui 27 miestä sekä yksi nainen, tarkoituksenaan saada kylälle oma palokunta. Tällöin päätettiin perustaa Vihdin kirkonkylänseudun vapaaehtoinen palokunta. Kylällä sijainneella meijerillä oli erittäin suuri rooli palokunnan toiminnan auttamisessa ja tukemisessa. Meijeri lainasi hevosiaan hälytykseen lähtevälle palokunnalle, sekä antoi tilat palokunnan kaluston säilyttämiseen.

Vuonna 1935 palokunnan nimi muutettiin Vihdin VPK:ksi. Samana vuonna alettiin suunnittelemaan oman paloauton sekä paloaseman hankkimista yhteistoiminnassa kunnan kanssa. Oma paloasema valmistuikin kolme vuotta myöhemmin 1938 ja on siitä lähtien palvellut palokuntaa keskellä kylää, aina näihin päiviin asti.