Yleistä

Vihdin VPK on yksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimivasta n. 40:stä vapaaehtoisesta palokunnasta eli VPK:sta.

Vapaaehtoisten palokuntien eli sopimuspalokuntien henkilöstö suorittaa palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon tehtäviä harrastuksenaan. Kuitenkin sillä tavoin, että niillä on merkittävä rooli alueensa pelastustoiminnassa.

Kaikilla alueen sopimuspalokunnilla on palokuntasopimus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Tähän sopimuksentekomalliin pohjautuu vapaaehtoispalokuntien nykyinen nimitys, sopimuspalokunta. Palokuntasopimuksessa määritellään, millaisia tehtäviä sopimuspalokunta hoitaa, millaisen henkilöstön sopimuspalokunta pelastustehtäviin lähettää ja millaisen korvauksen sopimuspalokunta saa tehtävien hoidosta. Kaikki alueen sopimuspalokunnat suorittavat palo- ja pelastustehtäviä. Tämän lisäksi osa alueen sopimuspalokunnista suorittaa myös ensivastetehtäviä joka tarkoittaa osallistumista kiirellisille ensihoidon tehtäville niissä tapauksissa joissa palokunta saavuttaa kohteen nopeiten ja voi aloittaa henkeäpelastavan ensiavun ym. ensitoimet ennen ensihoidon saapumista.


Vihdin Vpk:n sammutusauto on määritelty palokuntasopimuksessa ensilähdön pelastusyksiköksi, jonka minimivahvuus on 1+3, eli yksikössä on oltava yksikön esimies ja kolme sammutusmiestä, joista kahdella on oltava savusukeltajan pätevyys. Palokuntasopimus edellyttää että pelastusyksikön on lähdettävä matkalle virka-aikana viimeistään 12 minuutin kuluessa ja iltaisin, öisin sekä viikonloppuisin viimeistään 8 minuutin kuluessa hälytyksestä. Ensivastetehtävien lähtöaikatavoite on ympärivuorokautisesti 10 min vahvuudella 1+1.

dsc_0022.jpg
Sopimuspalokunnissa on myös paljon muuta toimintaa palo- ja pelastustehtävien hoitamisen lisäksi. Vapaapalokunnissa voi toimia hälytys-, nuoriso-, tuki- ja veteraaniosastoja. Monesti palokuntalainen aloittaa palokuntaharrastuksensa nuoriso-osastossa ja saa tästä itselleen harrastuksen, joka kestää läpi elämän.

Vapaaehtoiselta sammutushenkilöstöltä, joka osallistuu palokuntansa hälytystehtäviin, vaaditaan tiettyjen peruskurssien käymistä sekä osallistumista palokunnan sisäiseen koulutukseen. Lisäksi vaativiin erikoistehtäviin osallistuvien, kuten savusukeltajien, on suoritettava soveltuvuus- ja kuntotestit hyväksytysti. Hälytyksiin osallistuvan henkilön on oltava täysi-ikäinen.

Monet vapaaehtoispalokunnat suorittavat palo- ja pelastustehtävien ohella myös erilaisia työtehtäviä, järjestävät tapahtumia ja valistavat ihmisiä. Kaiken kaikkiaan palokuntaharrastus antaa ihmisille mukavaa tekemistä, ja toiminnassa mukana olevat oppivat paljon sellaisia taitoja, joita he voivat hyödyntää myös normaalissa päivittäisessä elämässään.

Vihdin VPK:lla on tällä hetkellä yhteensä 97 jäsentä. Uudet jäsenet ovat aina tervetulleita.

Lisää tietoa pelastustoimesta läntisellä Uudellamaalla saat pelastuslaitoksen nettisivuilta.