Yleistä

Vihdin VPK on yksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimivista n. 40.vapaapalokunnasta eli VPK:sta.

Vapaaehtoisten palokuntien eli vapaapalokuntien henkilöstö suorittaa palo- ja pelastustoimen tehtäviä harrastuksenaan. Kuitenkin sillä tavoin, että niillä on merkittävä rooli alueensa pelastustoiminnassa.

Kaikilla alueen vapaaehtoispalokunnilla on Palokuntasopimus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa palo- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Tällaisen sopimuksen tehneitä vapaaehtoispalokuntia kutsutaan myös nimellä sopimuspalokunta.

Palokuntasopimuksessa määritellään, millaisia tehtäviä palokunta hoitaa, millaisen henkilöstön palokunta pelastustehtäviin lähettää ja millaisen korvauksen palokunta saa tehtävien hoidosta.

Vihdin Vpk:n sammutusauto on määritelty palokuntasopimuksessa ensilähdön pelastusyksiköksi, jonka minimivahvuus on 1+3, eli yksikössä on oltava yksikön esimies ja kolme sammutusmiestä, joista kahden on oltava savusukeltajia. Palokuntasopimus edellyttää että pelastusyksikön on lähdettävä matkalle viimeistään 8 minuutin kuluttua hälytyksestä.

dsc_0022.jpgVapaapalokunnissa on myös paljon muuta toimintaa palo- ja pelastustehtävien lisäksi. Vapaapalokunnissa voi toimia hälytys-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosastoja. Monesti palokuntalainen aloittaa palokuntaharrastuksensa nuoriso-osastossa ja saa tästä itselleen harrastuksen, joka kestää läpi elämän.

Vapaaehtoiselta sammutushenkilöstöltä, joka osallistuu palokuntansa hälytystehtäviin, vaaditaan tiettyjen peruskurssien käymistä sekä osallistumista palokunnan sisäiseen koulutukseen. Lisäksi vaativiin erikoistehtäviin osallistuvien, kuten savusukeltajien, on suoritettava soveltuvuus- ja kuntotestit hyväksytysti. Hälytyksiin osallistuvan henkilön on oltava täysi-ikäinen.

Monet vapaaehtoispalokunnat suorittavat palo- ja pelastustehtävien ohella myös erilaisia työtehtäviä, järjestävät tapahtumia ja valistavat ihmisiä. Kaiken kaikkiaan palokuntaharrastus antaa ihmisille mukavaa tekemistä, ja toiminnassa mukana olevat oppivat paljon sellaisia taitoja, joita he voivat hyödyntää myös normaalissa päivittäisessä elämässään.

Vihdin VPK:lla on tällä hetkellä yhteensä 97 jäsentä. Uudet jäsenet ovat aina tervetulleita.

Lisää tietoa pelastustoimesta läntisellä Uudellamaalla saat pelastuslaitoksen nettisivuilta.